ẢNh đại diện

Màng xốp hơi - xốp nổ tai Dĩ An thuận An Bình Dương

Xốp hơi bọc hàng  hiện nay còn có nhiều tên gọi cách gọi khác nhau như Màng Giảm Chấn hoặc Xốp Bóng Khí, xốp bóp nổ  trên thị trường sản phẩm tồn tại với tên thông dụng là  Xốp Hơi.

Cách nhiệt mặt trời chuyên sx cung cấp màng xốp hơi giá rẻ.

Call 0932 001 770 .