ẢNh đại diện

Vật liệu lót ván sàn gỗ

Mút x p PE OPP MẶT TRỜI   Là mt loi vt liu cách nhit được to thành bi môt hoc nhiu lp mút xp PE ph bên mt ngoài bi lp giy bc có tác dng phn x nhit, chng nóng, cách âm cho các công trình xây dng công nghiệp , dân dụng , nhà xưởng , .....

Mút xp cách nhit Pe OPP dy 3mm :  PE OPP 3mm có kh rng 1m dài 100m, đóng gói dng cun,loi này thường được s dng trong công nghip lót sàn g, làm tm chng chói, hoc vt liu đóng gói, bo ôn.

Ø Mút Pe OPP cách nhit 5mm : quy cách đóng gói vi kh rng 1m, chiu dài 100m,