ẢNh đại diện

Xốp bong bóng, xốp nổ tại Dĩ An Bình Dương

Xốp hơi bọc hàng hiện nay còn có nhiều tên gọi cách gọi khác nhau như Màng Giảm Chấn hoặc Xốp Bóng Khí, xốp bóp nổ  trên thị trường sản phẩm tồn tại với tên thông dụng là  Xốp Hơi. 

Đặc điểm của loại sản phẩm này là chứa các hạt khí trên bề mặt diện tích hạt khí từ 5mm tới 10mm.